MENU

Terms of use

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, εικόνων, γραφικών, σχεδίων, κειμένων και γενικότερα της συνολικής εμφάνισης και διάρθρωσης αυτού αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του ανωτέρω δημιουργού και προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2121/1993.

1. Ο διαδικτυακός τόπος www.michis.gr ανήκει στον ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΗ, που εδρεύει στην οδό Τζαβέλλα, αρ. 3, στον 3ο όροφο, στη Λάρισα, στην Ελλάδα. Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος προσφέρει τεχνολογικά προηγμένες υπηρεσίες και εφαρμογές σε όλους (εφεξής, χρήστης/επισκέπτης) υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά όλους τους όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων/υπηρεσιών τους μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

2. Τα δικαιώματα επί του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) του διαδικτυακού τόπου προστατεύονται από Ελληνικούς, Κοινοτικούς και Διεθνείς νόμους περί πνευματικής/διανοητικής ιδιοκτησίας. Τα ονόματα, λογότυπα, εικόνες και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΗ είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΗ και προστατεύονται από τους ελληνικούς και κοινοτικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων, πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. 

3.  Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΗΣ καταβάλλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δε φέρει, όμως, καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους. Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΗΣ παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω των διαδικτυακών τόπων «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ» και χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Σε καμία περίπτωση ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΗΣ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή/και ποινικής, φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) από επισκέπτες/χρήστες αυτού του διαδικτυακού τόπου. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο αποτελούν μία προσφορά προς το χρήστη/επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου του ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΗ και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου.

4. Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη συνήθη χρήση του διαδικτυακού τόπου και στις περιπτώσεις που επικοινωνούν οι χρήστες/επισκέπτες με το ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΗ είναι εμπιστευτικές και αξιολογούνται μόνο για λόγους που αφορούν τη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης του διαδικτυακού τόπου, την ορθότερη κάθε φορά τεχνική υποστήριξή του και την εξαγωγή συμπερασμάτων και στατιστικών στοιχείων για την επισκεψιμότητα και χρηστικότητά του.

5. Ο διαδικτυακός τόπος www.michis.gr ενδέχεται να παράσχει στους χρήστες/επισκέπτες των υπηρεσιών τους τη δυνατότητα ψηφοφορίας ή/και δημοσκόπησης πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνονται με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων ή/και ατόμων που συμμετέχουν στη δημοσκόπηση καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από τον ιδιοκτήτη για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία ή/και δημοσκόπηση. 

6. Για τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου, χρησιμοποιούνται μικρά αρχεία δεδομένων, τα λεγόμενα «cookies», τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ο διαδικτυακός τόπος αποθηκεύει στον υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη ή στην κινητή του συσκευή όταν τον επισκέπτεται. Με τον τρόπο αυτό, ο  διαδικτυακός τόπος θυμάται τις ενέργειές και τις προτιμήσεις του για ένα χρονικό διάστημα κι έτσι δε χρειάζεται να εισάγει τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που τον επισκέπτεται ή φυλλομετρεί τις σελίδες του. Η ενεργοποίηση των cookies είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του. Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να τα διαγράψει, ή να αποκλείσει την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνει ορισμένα χαρακτηριστικά του διαδικτυακού τόπου ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να ταυτοποιήσουν προσωπικά το χρήστη/επισκέπτη.

7. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου www.michis.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τους χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και του ιδίου του ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΗ.

8. Ο διαδικτυακός τόπος www.michis.gr ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μόνο προς πληροφόρηση, για τους οποίους ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΗΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς οι χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου του ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΗ αποκτούν πρόσβαση σε αυτές με δική τους ευθύνη.

9. Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΗΣ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

10. Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.michis.gr, καθώς και τους όρους χρήσης αυτών, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του κάθε διαδικτυακού του τόπου.

11. Δεδομένης της μορφής του διαδικτύου, ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΗΣ, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου www.michis.gr. Επίσης, ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΗΣ δεν εγγυάται ότι κάθε σχετικός μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/επισκεπτών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

12. Η χρήση/επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου www.michis.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στον κάθε διαδικτυακό τόπο, συνιστά έμπρακτη αποδοχή των όρων.

13. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΗ και του χρήστη/επισκέπτη της ιστοσελίδας www.michis.gr και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας αν δεν εκφράζεται εγγράφως και ενσωματωθεί στους όρους χρήσης. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από το ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΗ των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τους παρόντες όρους, δεν συνεπάγεται παραίτησή του από αυτά.

14. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία, αρμόδια ορίζονται τα καθ΄ύλη δικαστήρια της Λάρισας.

Inquire

I'D LOVE TO CHAT WITH YOU OR ANSWER ANY QUESTIONS

Giannis Michis | Photography

Τel. : +30 2410 259254
Mob. : +30 697 2019977
E-Mail : info@michis.gr
WebMail: giannismichis@gmail.com

Follow Along

CLOSE